Krahas aktivitetit Kombëtar të 83-të për të rritur të zhvilluar në “Elbasan Arena” në datat 21-22 Maj 2021, u zhvilluan dhe garat e atletikës për Veteranë.
Ish-sportistë nga Shqipëria dhe Kosova morën pjesë në disiplina të ndryshme.

Këtu do të gjeni rezultatet e sportistëve veteranë.

Leave a Reply